EDY

Edebiyat Dergisi
Yayınları

N. Pakdil
♦ Kitaplarımız
Baskısı Bulunanlar
Baskısı Tükenenler
♦ Nuri Pakdil
Nuri Pakdil
Bir Biyografi Denemesi
♦ Edebiyat Dergisi
Edebiyat Dergisi
Dergi Sayfalarından
Dizin (1969-1984)
♦ Edebiyat Dergisi Yayınları
E.D.Y. Hakkında
E.D.Y. Kataloğu
Tüm Kitaplar
♦ Değiniler/Seçilenler
Değiniler
Seçilenler
♦ Satış Noktaları
Kitapçılar
Online Satıcılar
♦ İletişim
İletişim Bilgileri
İletişim Formu
♦ Mesaj Panosu
Mesajları Oku-Oyla
Mesajını Ekle
 
İçerik Sorumlusu
İdris HAMZA
Internet İlk Yayım Tarihi
3 Kasım 2002
 
‘Gerçek’, paramparça olmuşken, hâlâ, “mal - mülk” diyenler var. (Bir Yazarın Notları II, s. 50)

Değiniler

49 Kişi Online
20 Haziran 2024 Perşembe 14:30:40

 

Yedi İklim’de Pakdil Şerhi

Şaban Abak

10870. Gösterim
Selam Gazetesi, 15 Mayıs 1997

Edebiyat, kültür ve sanat dergisi Yedi İklim, Mayıs 97 sayısında şair ve yazar Ali Göçer’in ilginç ve önemli bir yazısına yer veriyor.

Sükût Sûretinde Şerhi” başlıklı yazısında Göçer, Nuri Pakdil’in geçtiğimiz Şubat ayında yayımlanan şiir kitabı “Sukût Sûretinde”de yer alan şiirleri şerhediyor.

Şerh, klasik edebiyatımızda yaygın ve önemli bir türdü. Daha çok bilimsel nitelikli eserler için yazılan şerhler, iki ana amaca yönelikti. İlki, eserin dilinin sembolik ya da meslekî özellikler ve en az müellif kadar bilgi sahibi olmaksızın kavranması güç yoğun anlamlar içeriyor oluşu dolayısıyla yapılan şerhlerdir. Bir eseri şerhetmede ikinci önemli amaç ise, yine eserin ana tezinin daha iyi anlaşılmasına yönelik zenginleştirici eklemeler yapmak ve yanlış ya da eksik bulunan hususları eleştirmekti diyebiliriz.

‘Geleneğin yeniden üretilmesi’ ana başlığı içinde görebileceğimiz Ali Göçer’in modern şerh denemesi ise, bunlardan birincisine yakın olmakla birlikte, şerhe konu olan metin bir edebî eser olduğu için, daha çok çağrışımların özel arka plan bilgisine dayalı yorum ve açıklamalarına yöneliyor.

Kitaptaki ilk şiirden başlayarak sırasıyla dokuz “ikilik”in şerhedildiği bu altı sayfalık orjinal yazı, ünlü yazar Pakdil’le ilgili pekçok yeni bilgi içerdiği ve xPakdil’in eserleriyle ilgili çalışma yapacak olanlara geniş bir malzeme sunduğu gibi, edebî metin şerh ve tahlili konusuna getirdiği yenilikle de üzerinde konuşulacak bir yazı olarak dikkat çekiyor. Ali Göçer’in, yazısına Yedi İklim’in sonraki sayılarında devam edeceğini sanıyor, ilgiyle bekliyoruz.

 

 

TecnoWeb EDY © 2002 - 2016 Hata Bildirin | Yasal Uyarılar | eMail Kayıt | Mobil Cihazda Aç +90 532   291 7896